Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacy Policy Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eveal verwerkt van haar deelnemers aan de e-learning of deelname aan een door Eveal georganiseerde bijeenkomst (trainingen, evenementen, ronde tafel gesprekken). Deelname aan de e-learning betreft zowel activiteit op de website www.eveal.nu als activiteit op de learning management website https://elearningeveal.nu/.

Door deelname aan de e-learning of deelname aan een door Eveal georganiseerde bijeenkomst geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Eveal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Volledig beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

DAP Thewi BV, Ledeboerstraat 26, 5048AD Tilburg. KvK nummer: 18035224. Bereikbaar via info@eveal.nu

Welke gegevens worden verwerkt door Eveal?

In het kader van jouw deelname aan de activiteiten van Eveal worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • (bedrijfs)naam 
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) 
  • alle activiteit binnen de leeromgeving van de e-learning zoals aanmelden, afronden van de cursus, tijdsduur van deelname, antwoord op de testvragen
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

Bovenstaande persoonsgegevens worden door Eveal verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  • Je (bedrijfs)naam, adresgegevens, social media account en telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Eveal.
  • Je (bedrijfs)naam, adres en emailadres worden gebruikt om een automatische factuur te genereren na aanschaf van de e-learning en indien van toepassing afhandelen van overige betalingen voor afgenomen diensten.
  • Je (bedrijfs)naam, emailadres en telefoonnummer wordt na afloop van activiteiten van Eveal gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Eveal en je te informeren over de ontwikkelingen van Eveal.
  • Je activiteit op de e-learning website wordt gebruikt voor genereren van inzicht in de moeilijkheidsgraad van de testvragen van de e-learning of van het gebruiksgemak van de e-learning.

E-mail berichtgeving:

Eveal gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Eveal toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Verwijderen van uw persoonlijke gegevens:

Eveal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen zal dit door ons in werking gesteld worden. Dit kan u vragen door het toesturen van een e-mail met uw naam en adresgegevens. Mail: info@eveal.nu.

Wij verwijderen uw gegevens dan uit onze mailingslijsten etc., etc..
Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen uit de administratie aangezien wij daar een wettelijke bewaarplicht hebben van 7 jaar. Na het verstrijken van deze wettelijke periode worden uw gegevens alsnog verwijdert of tenminste onzichtbaar gemaakt.

Overige bepalingen

De door ons verkregen gegevens via onze website zijn door u ingevuld en worden door ons niet aangepast. Indien u hier foutieve informatie heeft vermeld komt dat geheel voor uw rekening.

Indien u het niet eens bent met het beschermen van u persoonsgegevens kan u te allen tijde een klacht neer leggen bij de "Autoriteit Persoonsgegevens". Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Eveal.nu gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze Diensten gebruiken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Eveal kan u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie